Dasar Privasi

Dasar Privasi di TRIPMAP

Kemas Kini Terakhir: 03 Mac 3

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini. 

Penjelasan dan Definisi

Tafsiran

Perkataan dengan huruf pertama dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan dalam keadaan berikut. Takrifan berikut akan mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia berlaku dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun bermaksud satu akaun yang dicipta untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.

 • Syarikat (dirujuk sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) ialah SYARIKAT SAHAM BERSAMA ADVER COMMUNICATION, No. 6 / B4 / 115 Tran Cung, Nghia Tan, Cau Giay, Hanoi, Vietnam .

 • Cookie ialah fail kecil yang diletakkan oleh tapak web pada komputer Anda, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain, yang mengandungi maklumat terperinci tentang sejarah penyemakan imbas Anda di tapak web itu di antara banyak kegunaan.

 • bangsa Merujuk kepada: Vietnam

 • peralatan bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon mudah alih atau tablet digital.

 • Data peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

 • Perkhidmatan rujuk Laman Web.

 • Pembekal perkhidmatan bermaksud mana-mana orang asli atau sah yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ia merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk menyokong Perkhidmatan, menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, melaksanakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan, atau membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.

 • Data penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, dijana melalui penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (cth. tempoh lawatan halaman).

 • Laman sesawang merujuk kepada TRIPMAP, diakses daripada https://tripmap.vn

 • Permohonan Sebut: TRIPMAP
 • awak bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat atau entiti lain yang bertindak bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berkenaan.

Pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda

Jenis Data Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel

 • Nama pertama dan nama keluarga

 • nombor telefon

 • Data penggunaan

Data penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet peranti anda (cth. alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan Kami yang Anda lawati , tarikh dan masa lawatan Anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan menggunakan atau melalui peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk tetapi tidak terhad kepada jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik pada peranti mudah alih Anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian Mudah Alih Anda , jenis pelayar Internet mudah alih yang Anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas Anda apabila Anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses Perkhidmatan menggunakan atau melalui peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan Kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejak aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan ialah suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan kami. Teknologi yang kami gunakan mungkin termasuk:

 • Kuki atau Kuki Pelayar. Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada Peranti anda. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua Kuki atau untuk menunjukkan bila Kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika Anda tidak menerima Kuki, Anda mungkin tidak boleh menggunakan bahagian tertentu Perkhidmatan kami. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda supaya ia akan menolak Kuki, Perkhidmatan kami mungkin menggunakan Kuki.
 • Kuki Kilat. Ciri tertentu Perkhidmatan kami mungkin menggunakan objek yang disimpan setempat (atau Kuki Flash) untuk mengumpul dan menyimpan maklumat tentang pilihan Anda atau aktiviti Anda pada Perkhidmatan kami. Kuki kilat tidak diuruskan oleh tetapan penyemak imbas yang sama seperti yang digunakan untuk Kuki penyemak imbas. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Anda boleh memadamkan Kuki Flash, sila baca "Di manakah saya boleh menukar tetapan untuk melumpuhkan atau memadam objek kongsi setempat?" boleh didapati di https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • ikon web. Bahagian tertentu Perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai suar web (juga dikenali sebagai gif jelas, tag piksel dan gif piksel tunggal) yang membolehkan Syarikat, sebagai contoh, mengira pengguna yang telah melawat halaman tersebut atau membuka e-mel, dan untuk statistik tapak web lain yang berkaitan (contohnya, merekodkan populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi Kuki "Berterusan" atau "Sesi". Kuki Berterusan kekal pada komputer peribadi atau peranti mudah alih anda semasa Anda berada di luar talian, manakala Kuki Sesi dipadamkan sebaik sahaja Anda menutup pelayar web anda. 

Kami menggunakan kedua-dua Kuki Sesi dan Kuki Berterusan untuk tujuan yang digariskan di bawah:

 • Kuki Perlu / Penting

  Jenis: Kuki Sesi

  Diuruskan oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini penting untuk memberikan Anda perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web dan untuk membolehkan Anda menggunakan beberapa cirinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara penipuan. Tanpa Kuki ini, perkhidmatan yang Anda minta tidak dapat disediakan dan Kami hanya menggunakan Kuki ini untuk menyediakan kepada Anda perkhidmatan tersebut.

 • Dasar Kuki / Notis Penerimaan Kuki

  Jenis: Kuki Gigih

  Diuruskan oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini menentukan sama ada pengguna menerima penggunaan kuki di Laman Web.

 • Kuki berfungsi

  Jenis: Kuki Gigih

  Diuruskan oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang Anda buat apabila Anda menggunakan Laman Web, seperti mengingati butiran log masuk Anda atau pilihan bahasa. Tujuan Kuki ini adalah untuk memberikan Anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan Anda perlu memasukkan semula pilihan anda setiap kali Anda menggunakan Laman Web.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan pilihan anda berkenaan kuki, sila lawati Polisi Kuki kami atau bahagian Kuki Dasar Privasi kami.

Penggunaan data peribadi anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami , termasuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Untuk mengurus Akaun anda: untuk mengurus langganan Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda berikan mungkin memberi Anda akses kepada pelbagai fungsi Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.

 • Untuk prestasi kontrak: pembangunan, pematuhan dan komitmen kontrak untuk penjualan produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli, atau mana-mana kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi mengenai fungsi, produk atau perkhidmatan yang dikontrakkan, termasuk kemas kini keselamatan, sebagaimana perlu atau munasabah untuk melaksanakannya.

 • Untuk memberi Anda berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau minta melainkan Anda telah menarik diri daripada menerima maklumat tersebut.

 • Untuk mengurus permintaan Anda: Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda dengan Kami.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pembubaran, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran atau penjualan atau pemindahan sebahagian atau semua aset kami, sama ada operasi berterusan atau sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau prosiding serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan. .

 • Untuk tujuan lain : Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain, seperti menganalisis data, mengenal pasti arah aliran penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi dan untuk menilai dan menambah baik Perkhidmatan, perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam kes berikut:

 • Dengan Pembekal Perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Pembekal Perkhidmatan untuk menjejak dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda berkaitan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan atau pemerolehan semua atau sebahagian daripada operasinya. Perniagaan kami kepada syarikat lain.
 • Dengan Cawangan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan ahli gabungan Kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk Kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang Kami kawal atau berada di bawah kawalan bersama kami.
 • Dengan rakan kongsi perniagaan: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk memberikan anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
 • Untuk pengguna lain: apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat itu mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara terbuka kepada dunia luar.
 • Dengan persetujuan anda : Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.

Pengekalan data peribadi anda

Syarikat hanya akan menyimpan Data Peribadi Anda selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi Anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan). berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami .

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk meningkatkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan kami atau Kami mempunyai kewajipan undang-undang mesti mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pindahkan data peribadi anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat eksekutif Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana ibu pejabat pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke – dan diselenggarakan pada – komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungan data tidak terpakai. mungkin berbeza daripada undang-undang dalam bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda kepada Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut oleh anda merupakan persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data Anda dikendalikan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan bahawa tidak akan ada pemindahan Data Peribadi Anda kepada organisasi atau negara melainkan kawalan yang sewajarnya disediakan termasuk keselamatan Data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan data peribadi anda

Tawaran perniagaan

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi Anda dipindahkan dan menjadi subjek Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi Anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau atas permintaan yang sah daripada pihak berkuasa awam (cth. mahkamah atau pihak berkuasa). agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Pematuhan dengan kewajipan undang-undang
 • Melindungi kepentingan Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Perlindungan daripada liabiliti

Lindungi data peribadi anda

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting kepada Kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun Kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak Data tersebut.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika Anda adalah ibu bapa atau penjaga dan Anda menyedari bahawa anak Anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpul Data Peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, Kami akan mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Jika Kami memerlukan persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan Negara Anda memerlukan persetujuan ibu bapa, Kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa Anda sebelum Kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke laman web lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke tapak web pihak ketiga tersebut. Kami amat mengesyorkan agar anda menyemak Dasar Privasi setiap tapak web yang Anda lawati.

Kami tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis yang ketara mengenai Perkhidmatan kami, sebelum perubahan itu berkuat kuasa, dan mengemas kini tarikh "Terakhir Dikemas Kini" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda harus menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila ia disiarkan di halaman ini.

Liên hệ chúng tôi

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami: